ช่องทางติดต่อทนายความˆ


LINE ID: psak097
บริษัท นูทรัล ลอว์ แอนด์ เอช อาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ 60 ซอยสถานีตำรวจบางนา แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเพทมหานคร 10250
โดย: ทนายประเสริฐ เหล่าทึมหลวง
โทร: 0989177196
E-mail address: thailawyers@hotmail.com
ติดต่อทนายความ ข้อมูลบริษัท ปรึกษาเบื้องต้น/ก่อนเสนอราคา คำพิพากษาฎีกา กฎหมาย HR แผนที่
รับทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน/เอกสารยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท (รับจดทะเบียนเฉพาะออนไลน์) ทนายความรับรองเอกสารจดทะเบียน รับรองการมอบอำนาจขอบัตรผู้นำเข้า-ส่งออก/ รับรองเอกสาร Notarial Services.ยื่นสถานทูต สถานกงศุล สัญญาธุรกิจต่างประเทศติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร. 0816160527 หรือแอดไลน์:psak097
การใช้สิทธิทางกฎหมาย ทำไมต้องมีทนายความ
1. การฟ้องคดีต้องทำคำฟ้องและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อถูกฟ้องคดีท่านต้องทำคำให้การต่อสู้คดี งานเหล่านี้เป็นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องจ้างทนายความทำให้ ไม่เช่นนั้นอาจเสียเปรียบคู่กรณีได้

2. การใช้สิทธิทางศาลในแต่ละกรณี มีตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก มีแบบฟอร์มคำฟ้องที่แตกต่างกัน คนที่ไม่ได้เป็นทนายความย่อมทำได้ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

3. เมื่อถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมตั้งข้อหาว่ากระทำความผิด ท่านมีสิทธิให้ทนายความเข้าร่วมฟังการสอบสวนได้เต็มที่


4. เมื่อมีปัญหาสำคัญด้านกฎหมายเกิดขึ้นกับชีวิตและการดำเนินธุรกิจทนายความจะช่วยแนะข้อกฎหมายให้ท่านตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง


5. เมื่อต้องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ หากทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง


6. ผู้ติดต่อทนายควรเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรงหรือเป็นญาติผู้เสียหายที่รู้เห็นเหตุการณ์จริงๆ เพราะจะคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องที่สุด เว้นแต่ไม่สามารถทำได้ เช่นถูกจับคุมขัง หรืออยู่ในเรือนจำ ทนายความจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเข้าไปพบผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยตนเอง


ติดต่อทนายได้วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-18.00 น.
»ทนายประเสริฐ 0816160527 (โปรดนัดหมายล่วงหน้า)
สาระควรรู้ทางกฎหมาย

ขับรถชนคนควรทำอย่างไร
ตั้งสติห้ามขับรถหนีเด็ดขาด จอดรถที่เกิดเหตุรีบลงจากรถเข้าช่วยเหลือคู่กรณีทันที

กรณีมีเหตุเกรงว่าจะถูกทำร้ายร่างกาย ให้เข้าไปอยู่ในรถและโทรแจ้ง 191 กู้ภัย และประกันภัย

ถ้าชนหนักมีคนตาย กรณีมีคนจะทำร้ายท่านเพราะอารมณ์โกรธแค้น (อย่าเสี่ยง) ให้ทิ้งรถไว้แล้วรีบหนีออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด (อย่าขับรถหนี) ก่อนไปควรเก็บของมีค่าในรถทั้งหมด กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์ห้ามลืม เมื่อออกมาพ้นภัยแล้วโทรแจ้ง 191 บอกว่าเกิดอุบัติเหตุที่ใด สังเกตุถนน ป้ายข้างทาง อาคารบ้านเรือนที่อยู่รอบๆ ที่เกิดเหตุ เพื่อแจ้งพิกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากนั้น รีบไปสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อแจ้งเหตุและมอบตัวกับตำรวจ (การชนแล้วหนีนอกจากจะหนีไม่รอดแล้วยังเกิดความยุ่งยากในการสู้คดีตามมาอีกมากมาย)

ติดต่อทนายความของท่าน หรือคนใกล้ชิดทันที ถ้าท่านเป็นฝ่ายผิดชนแล้วไม่หนี ช่วยเหลือคู่กรณีตามสมควร โอกาสที่ศาลรอลงอาญามีสูง (ศาลจะดูว่าเป็นความผิดครั้งแรกไหม สำนึกผิดแล้วเพียงใด เยียวยาคู่กรณีมากน้อยแค่ไหน)
สุดท้ายอย่าลืมทำประกันภัยไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ไม่มีชั้น 1 ทำ ชั้น 3 ก็ยังดี (ที่สำคัญประกันหมดวันไหนชนทันที) อย่าลืมต่อประกันก่อนหมดด้วย
download ดูข้อกฎหมายและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

»กฎหมายสำคัญในการทำงาน
»กฎหมายนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกแก่สาธารณะชน โดยใช้ฐานข้อมูลจากสำนักงานกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คำเตือน โปรดเทียบเคียงกับฉบับสำนักงานกฤษฎีกาล่าสุด

กลุ่มประมวลกฎหมาย (ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเดือน: เมษายน 2563)
 • ประมวลกฎหมายที่ดิน
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ประมวลรัษฎากร
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
 • กลุ่ม พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานและภาษี (นำเข้าข้อมูลปี: 2562)
 • คุ้มครองแรงงาน 2541 (update:Apr2020)
 • แรงงานสัมพันธุ์ 2518 (update:Apr2020)
 • แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธุ์ 2543
 • คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2553
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 (update:Apr2020)
 • ประกันสังคม 2533 (update:Apr2020)
 • เงินทดแทน 2537 (update:Apr2020)
 • จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 2528
 • ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการ 2550
 • สหกรณ์ 2542
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
 • คนเข้าเมือง 2522
 • ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2546
 • ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545
 • ส่งเสริมการลงทุน 2520
 • ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
 • จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 2522
 • ธุรกิจรักษาความปลอดภัย (รปภ) 2558
 • ธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศ (ไกด์) 2551
 • โรงงาน 2535
 • วัตถุอันตราย 2535
 • ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม 2535
 • แรงงานทางทะเล 2558
 • การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 2542
 • ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551
 • ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 2539
 • กลุ่มกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง/
 • รวมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ update 11/59
 • รวมประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ update 11/59

 • »กฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้


  สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
  การทวงหนี้ทวงถามไม่ดีอาจติดคุกได้

  เจตนารมณ์ของผู้เขียน เพื่อต้องการให้ประชาชนคนไทย ได้เข้าใจถึงสิทธิของตนเองที่มีอยู่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น เดือนนี้ผมขอเล่าเรื่องการทวงหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ฟังพอสังเขปนะครับว่าท่านจะทวงหนี้อย่างไร ถึงจะไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง หากทวงถามผิดวิธี โดนลูกหนี้ย้อนรอยเอาคืนบ้าง งานนี้ก็สวดอภิธรรมรอได้เลยครับ ผมคิดว่าชีวิตคนเราเกิดมา ถ้าไม่เป็นเจ้าหนี้ ก็หนีไม่พ้นเป็นลูกหนี้ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง หนีไม่พ้น แต่ถ้าใครไม่เป็นทั้งสองอย่างเลย ก็ถือว่าชีวิตเกิดมามีลาภอันประเสริฐแล้วละครับ ไหนๆ ก็หนีไม่พ้นแล้วเราก็มาทำความเข้าใจกฎหมายทวงหนี้กันดีกว่า

  พรบ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 วัตถุประสงค์ของกฎหมายก็คือ ห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้โดยใช้วิธีข่มขู่หรือสร้างความรำคราญให้กับลูกหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเอง ซึ่งหนี้ที่กำลังพูดถึงนี้คือทวงหนี้ตามกฎหมายนะครับ ไม่ใช่ทวงหนี้นอกกฎหมาย ถ้าแบบนอกกฎหมายมันก็ไม่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้แน่นอน กฎหมายฉบับนี้บอกไว้เลยว่าเจ้าหนี้จะทวงหนี้กับลูกหนี้ได้ก็ต่อเมื่อหนี้มันถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้น(ดูประกาศ) และการทวงก็ห้ามไปทวงกับคนอื่นที่เขาไม่เป็นลูกหนี้ด้วย เว้นแต่ลูกหนี้จะได้แจ้งกับเจ้าหนี้ไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ใช้หนี้คืนก็ให้ทวงกับคนๆ นี้ได้เลยเท่านั้นจึงจะไปทวงกับคนอื่นได้ (ต่อไปทำสัญญากู้ยืม อย่าลืมกำหนดว่านอกจากตัวผู้กู้แล้ว ให้ทวงหนี้กับใครได้บ้าง ระบุชื่อกับเบอร์ติดต่อให้ชัดเจน)

 • ข้อห้ามการทวงหนี้

  มาตรา 11 ห้ามเจ้าหนี้หรือผู้ทำการแทน กระทําการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้

  (1) ข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทําอื่นใดที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น

  (2) ใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น

  (3) แจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง (2) คือทวงกับคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้อง หรือเพียงแค่ถามคนอื่นเพื่อทราบที่อยู่ลูกหนี้เท่านั้น อันนี้ทำได้

  (4) ติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่า เป็นการทวงหนี้อย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่าวบังคับจํานองด้วยวิธีการประกาศหนังสือพิมพ์

  (5) ใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงหนี้บนซองจดหมาย ทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงหนี้ ยกเว้น การทวงหนี้เป็นหนังสือเพื่อจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล (อันนี้ทำได้)

  (6) ทวงหนี้ที่ไม่เหมาะสม ในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (ตอนนี้ประกาศกำหนดว่าหนี้ถึงชำระแล้วทวงได้ แต่หนี้หมดอายุความแล้วไม่ห้ามทวง)

  มาตรา 12 ห้ามผู้ทวงหนี้ทําการทวงหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือทําให้เกิด ความเข้าใจผิดดังต่อไปนี้

  (1) แสดงหรือการใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่ทําให้เข้าใจว่า เป็นการกระทําของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ

  (2) แสดงหรือมีข้อความที่ทําให้เชื่อว่าการทวงหนี้เป็นการกระทําโดยทนายความ สํานักงานทนายความ หรือสํานักงานกฎหมาย

  (3) แสดงหรือมีข้อความที่ทําให้เชื่อว่าจะถูกดําเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือเงินเดือน

  (4) ติดต่อหรือการแสดงตนให้เชื่อว่าผู้ทวงหนี้ดําเนินการให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต หรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิต

  มาตรา 13 ห้ามผู้ทวงหนี้ทําการทวงหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมดังต่อไปนี้

  (1) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

  (2) เสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้

  มาตรา 14 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการดังต่อไปนี้ (ขืนกระทำจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาทนะจ๊ะ)

  (1) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

  (2) ทวงหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน (ยกเว้นทวงหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้เช่นหนี้ราชการ หรือบังคับคดี แบบนี้ทำได้)

  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  เห็นหรือยังครับว่าการทวงหนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นขอวิงวอนลูกหนี้ทั้งหลาย โปรดพยายามใช้หนี้เขาคืนจะดีที่สุด โดยเฉพาะมาตรา 14 ใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะไปทวงหนี้ให้เพื่อน ให้กิ๊กสุดที่รัก หรือญาตพี่น้องตัวเองเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้แล้วนะครับ ผิดกฎหมายชัดเจน ใครขืนหลวมตัวไปทำเสียอนาคตแน่นอน

  สำหรับบทกำหนดโทษตามมาตรา 34 โทษทางการปกครองปรับไม่เกิน 1 แสนบาท โทษทางอาญาตามมาตรา 39 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าทำผิดตามมาตรา 12 (2)(3)(4) โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ใครที่สนใจก็ไปอ่านกฎหมายฉบับเต็มๆ ได้ตาม link กฤษฎีกาด้านล่างครับ กฎหมายเขียนชัดเจน อ่านเข้าใจได้แม้ไม่ใช่นักกฎหมายก็เข้าใจครับ


  »กฎหมายอาญาใกล้ตัว


  สิทธิของประชาชนตามกฎหมายเมื่อถูกจับกุมหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา

  เจตนารมณ์ของผู้เขียน เพื่อต้องการให้ประชาชนคนไทย ได้เข้าใจถึงสิทธิของตนเองที่มีอยู่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น เรามาดูกันว่าเมื่อเราถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา เรามีสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรบ้าง

  วิธีพิจารณาความอาญามาตรา มาตรา 7/1 บัญญัติไว้มีใจความว่า ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ที่ไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ทันที และให้ผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย

  (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

  (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน

  (3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร

  (4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาแจ้งให้ผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิตามกฎหมายข้างต้นนี้ทันที

  ขณะนี้ทุกสถานีตำรวจที่มิ่ใช่ถิ่นทุรกันดานจะมีการจัดทนายความไว้บริการผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ถูกจับหรือผ้ถูกกล่าวหาไม่ไว้วางใจทนายความที่ทางสถานีตำรวจจัดไว้ให้ กรณีนี้ต้องมีทนายความส่วนตัวและมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคำใดๆ กับตำรวจหรือพนักงานสอบสวนจนกว่าทนายความของตนจะมาถึงก็ได้ หรืออาจให้การปฎิเสธข้อกล่าวหาและยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในชั้นสอบสวนก่อนก็สามารถกระทำได้ เว้นแต่เป็นคดีร้ายแรงตำรวจอาจไม่ให้ประกันตัวเพื่อป้องกันการหลบหนีก็สามารถกระทำได้เช่นกัน ทางที่จะปลอดภัยที่สุดคืออย่าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละดี


  หน่วยงานราชการ/สถาบันทางกฎหมาย